Supervision

På Sexologisk Institut tilbyder vi supervision til fagfolk og fagfolk under uddannelse. Vores supervision er - ligesom vores behandling og kurser - affektfokuseret. 

Hvad er supervision?

Supervision er en faglig samtale mellem en supervisand (den, der modtager supervision) og en supervisor (en mere erfaren kollega). 

Formålet er at udvikle supervisandens færdigheder og kompetencer for derigennem at sikre, at hans/hendes klienter er sikret en fagligt og etisk forsvarlig behandling. 

Supervision kan foregå både individuelt og i gruppe. 

Vælg det rigtige - supervision eller konsultation?

Det er værd at bemærke, at supervision adskiller sig i væsentlig grad fra konsultation:

Supervision er en længerevarende proces, som inddrager forskellige cases, der berører supervisanden på både det personlige og det faglige plan. Hensigten er at udvikle supervisanden til at blive en bedre terapeut/behandler/rådgiver. 

Konsultation er typisk et kort forløb med udgangspunkt i en konkret, faglig problemstilling. Her er det hensigten at at se problemstillingen på en ny måde med hjælp fra en anden fagperson.

Begge dele er relevant og giver stort udbytte - men vær opmærksom på forskellen, for du opnår noget forskelligt, og hvad du skal vælge, afhænger af, hvad du forventer at få ud af det.

Hvorfor er supervision vigtigt?

Supervision er vigtigt at flere grunde:

Arbejder du rådgivning og/eller behandling af mennesker med sexologiske, psykologiske og relationelle problemer, er det uundgåeligt, at du bliver påvirket af det.

Det kan være på forskellige måder og i forskelligt omfang, men under alle omstændigheder er det vigtigt, at du forholder dig til det. Du kan ellers være i risiko for at få stress og blive udbrændt. 

Supervision er en måde at bearbejde den påvirkning, du er udsat for. Du får mulighed for at tale om det sammen med en supervisor, der kan hjælpe dig med at sætte ord på og forstå dine reaktioner.

Samtidig er supervision en forudsætning for din faglige udvikling, fordi du via supervisionen opnår en dybere indsigt i, hvad der sker i dit møde med klienter - en indsigt, du kan bruge til at udvide dine handlemuligheder og blive mere kompetent i at planlægge og foretage interventioner. 

Affektfokuseret supervision

På Sexologisk Institut arbejder vi med affektfokuseret sexologisk behandling. 

Det er den metode, vi anvender i vores behandlingstilbud til par med samlivsproblemer og seksuelle vanskeligheder. Det er også den metode, vi underviser i på vores kurser og på uddannelserne Sexologisk counselling og Affektfokuseret Par- og Sexterapi. 

Supervision på Sexologisk Institut er ligeledes affektfokuseret. 

Hvad er affektfokuseret supervision?

Affektfokuseret supervision bygger på principperne i affektfokuseret terapi. I affektfokuseret terapi er - som navnet siger - affekter (følelser) omdrejningspunktet.  

Kort fortalt går affektfokuseret supervision ud på at undersøge, om forsvarsmekanismer og konfliktfyldte følelser er hindrende i dit arbejde med klienter, og om det skyldes tidligere og ubearbejdede oplevelser med dine nære relationer. 

Med andre ord kan du have nogle blinde vinkler, som supervisionen er med til at afdække. Affektfokuseret supervision er dermed en metode, som vil udvikle dig både personligt og fagligt:

Når du er afklaret med din egen baggrund og personlige forhold, er du mere bevidst om, hvad der sker, når du møder klienter, der måske aktiverer følelser og forsvarsmekanismer, der modarbejder terapien/rådgivningssituationen.


Vil du have supervision på Sexologisk Institut?

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om affektfokuseret supervision.

Supervision for sexologiske rådgivere - Sexologisk Institut

Sexologi med affektfokus

På Sexologisk Institut tager vi udgangspunkt i den affektfokuserede sexologiske behandlingsmetode, som er dermed en nytænkning inden for sexologien. 

Læs mere her: Teori og metode på Sexologisk Institut

Se også sexologisk counselling

Sexologisk counselling er en treårig modulopdelt uddannelse, som kvalificerer dig til at arbejde med rådgivning om seksuelle vanskeligheder og fremme af seksuel sundhed.

Læs mere om uddannelsen hos Parterapeutisk Institut

Se også Affektfokuseret Par- og Sexterapi

Affektfokuseret Par- og Sexterapi er en 4-årig godkendt psykoterapeutuddannelse, som kombinerer parterapi og sexologi - en perfekt kombination, hvis du ønsker at arbejde nuanceret med par og samlivsproblemer. Næste studiestart er september 2019. 

Læs mere om uddannelsen hos Parterapeutisk Institut

Om Sexologisk Institut

Sexologisk Institut er etableret for at styrke sexologien som fag ved at tilbyde specialiseret behandling og udbyde kurser samt supervision til fagfolk. Bag Sexologisk Institut står cand. psych., psykoterapeut og specialist i klinisk sexologi, Inger Bugge og Phillip Keudel, speciallæge i obstetrik og gynækologi med tysk doktorgrad i forskning. 

Læs mere her: Om Sexologisk Institut