Sexologisk counselling

Affektfokuseret sexologisk behandling

På Sexologisk Institut kan du tage en sexologisk uddannelse - sexologisk counselling - som tager udgangspunkt i den affektfokuserede sexologiske behandlingsmetode. 

Sådan arbejder du affektfokuseret i sexologien

I den affektfokuserede sexologiske behandlingsmetode er relationen i fokus, uanset om der er tale om et generelt samlivsproblem eller et seksuelt problem. Samtidig er det en grundlæggende opfattelse, at seksuelle problemer kan være en form for forsvarsmekanisme, som skyldes en følelsesmæssig eller relationel konflikt. 

Det har betydning for den måde, du arbejder med rådgivning om seksuelle vanskeligheder. Hvor du inden for klassisk sexterapi typisk ville arbejde med ændring af tanker og adfærd, handler det i sexologisk counselling om at:

  • Udelukke en somatisk årsag til det seksuelle problem
  • Undersøge eventuelle følelsesmæssige og relationelle konflikter
  • Underbygge dialog og samarbejde om løsningen af problemet

Fleksibel uddannelse i dit tempo

Da Sexologisk counselling er modulopdelt, er det også en meget fleksibel uddannelse. Du kan derfor vælge at:

  • Tilmelde dig hele uddannelsen på én gang
  • Tilmelde dig modul 1-6: Grundlæggende sexologi
  • Tilmelde dig modul 7-14: Overbygning - counselling
  • Tilmelde dig modulerne enkeltvis 
Sexologisk counselling er en 3-årig uddannelse med 14 moduler - som du også kan kan tage som enkeltstående kurser

Mulighed for autorisation

Sexologisk counselling er en sexologiuddannelse, som opfylder de krav til sexologiske uddannelser, som NACS (Nordic Association of Clinical Sexology) kræver opfyldt. Det vil sige, at hvis du gennemfører og består hele uddannelsen i Sexologisk counselling har du mulighed for at søge om autorisation som specialist. 

Følg os på Facebook:

Læs mere om de forskellige muligheder her:

Samlet uddannelse - Sexologisk counselling

Den samlede uddannelse i sexologisk counselling består af i alt 14 moduler, inklusive supervision og eksamen.

De 14 moduler er fordelt på tre år. Det vil sige, du skal regne med at møde op til modulundervisningen 4-5 gange om året. 

Modulerne består af 2-4 sammenhængende undervisningsdage med hver deres tema. Mellem modulerne læser du litteratur, arbejder med klienter/patienter og deltager i gruppearbejde.

Modulerne har hver deres tema med både teoretisk viden og træning af praktiske, kliniske færdigheder. 

Med en bestået eksamen er du kvalificeret til at rådgive om seksuelle problemer og fremme af seksuel sundhed. 

Grundlæggende sexologi

Hvis du vælger at tage modul 1-6: Grundlæggende sexologi, opnår du en basal viden om sexologi. 

Uddannelsen er ikke i sig selv kompetencegivende, og du kan for eksempel ikke søge om autorisation. Men du har en baggrundsviden, som kan være nyttig at have, hvis du har et arbejde med berøringsflade til det sexologiske felt - eller hvis du har planer om senere at uddanne dig til sexologisk counsellor.

Med modul 1-6: Grundlæggende sexologi, kan du nemlig senere vælge at tage overbygningen og få rådgivningsdelen med.

Overbygning - sexologisk counselling  

Har du tidligere gennemført modul 1-6: Grundlæggende sexologi, kan du vælge senere at tage overbygningen bestående af modul 7-14 og dermed uddanne dig i sexologisk counselling. 

Du kan også gå direkte til overbygningsdelen, hvis du har en masteruddannelse i sexologi. 

På overbygningen i sexologisk counselling er der fokus på at udvikle dine færdigheder i klinisk praksis, og du bliver undervist i den affektfokuserede sexologiske behandlingsmetode. 

Enkelte moduler i sexologi

Du har mulighed for at tilmelde dig modulerne på sexologisk counselling enkeltvis. 

Det kan være, du foretrækker det fremfor at tilmelde dig den samlede uddannelse, eller måske er der moduler, som med deres tema har din særlige interesse.

Vær dog opmærksom på, at der er nogle af modulerne, som forudsætter, at du har gennemført foregående moduler. Desuden er det dyrere at tage modulerne enkeltvis, så hvis du har planer om en egentlig uddannelse i sexologi, kan det bedre betale sig at tilmelde sig den samlede uddannelse.

Mere information

Vil du vide mere om sexologisk counselling og modulerne på uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os.