Sexologisk uddannelse

Dine muligheder for en sexologisk uddannelse

På Sexologisk Institut kan du tage sexologiske uddannelser baseret på forskning og med fokus på klinisk sexologi. 

Du kan vælge mellem:

Affektfokuseret Par- og Sexterapi

Psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi er en 4-årig psykoterapeutuddannelse, som kombinerer parterapi og sexologi. Du lærer at behandle par og parforholdsproblemer, herunder de seksuelle problemer som parret måtte have. 

Læs mere her: Affektfokuseret Par- og Sexterapi

Sexologisk counselling

Sexologisk counselling kvalificerer dig til at rådgive mennesker med seksuelle vanskeligheder og om seksuel sundhed. Uddannelsen består af 14 moduler, som du kan gennemføre sideløbende med, at du har et arbejde.

Læs mere her: Sexologisk counselling

Forskningsbaseret undervisning og fokus på kliniske færdigheder

Undervisningen varetages af erfarne klinikere og forskere fra det sexologiske miljø i hele Europa. 

Derudover lægger vi vægt på, at den teori, vi underviser ud fra, er forskningsbaseret, og at dine kliniske færdigheder bliver udviklet via praktiske øvelser og cases. 

Etik og kritisk vurdering

Som rådgiver og behandler inden for klinisk sexologi er det desuden vigtigt, at du formår at forholde dig til etiske spørgsmål. Du skal også kritisk kunne vurdere din faglige indsats. Derfor kommer du til at beskæftige dig med etik og refleksion over egen faglighed og udvikling.  

Hvorfor er sexologi et vigtigt fag?

Seksuel sundhed er vigtig for livskvaliteten. En rapport fra 2012 konkluderer, at der er en sammenhæng mellem seksuel trivsel og det at være sund og rask (læs rapporten her: “Seksualitet og sundhed“).

I samme rapport fremgår det også, at seksuelle problemer er udbredte. Desværre, for det påvirker helbredet i en negativ retning.

God klinisk praksis

Seksuelle problemer kan have store konsekvenser både for den enkelte og for samfundet, hvis de ikke bliver behandlet på en professionel måde.

Derfor skal fagpersonale, som møder mennesker med vanskeligheder af sexologisk karakter, have en solid viden og praktiske færdigheder i at anvende forskellige behandlingsmetoder – afhængig af problemets indhold og omfang.

Hvad skal man kunne, når man arbejder med sexologi?

Først og fremmest skal en professionel udøver inden for klinisk sexologi have en grundig viden om sexologi og sexologiske behandlingsmetoder.

Den kompetente behandler skal kunne anvende forskellige evidensbaserede metoder i praksis. Han/hun skal også evne at lægge en behandlingsstrategi baseret på en kompetent vurdering og diagnosticering af klientens/patientens problem.

Når man rådgiver og behandler andre mennesker om seksuelle problemer er det derudover vigtigt, at man løbende holder sig ajour med ny viden og forstår at handle etisk korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Terapi eller sexologisk rådgivning

På Sexologisk Institut kan du vælge en sexologisk uddannelse med fokus på par og samlivsproblemer og terapeutisk behandling. Du kan også vælge en sexologisk uddannelse, der kvalificerer dig til at arbejde med rådgivning om seksuelle vanskeligheder og seksuel sundhed. 

Få mere information om de sexologiske uddannelser her:

På Sexologisk Institut kan du tage sexologiuddannelser med mulighed for autorisation

LÆS MERE HER:

Godkendt psykoterapeutuddannelse

Affektfokuseret Par- og Sexterapi er en psykoterapeutuddannelse, som løbende bliver evalueret og godkendt efter de kvalitetskriterier, som de danske myndigheder har opsat for psykoterapeutuddannelser.

Sexologi med affektfokus

På Sexologisk Institut tager vi udgangspunkt i den affektfokuserede sexologiske behandlingsmetode, som er en nytænkning inden for sexologien. 

Mulighed for autorisation

Både Affektfokuseret Par- og Sexterapi og Sexologisk counselling opfylder kravene fra NACS (Nordic Association of Sexology) vedrørende sexologiske uddannelser. Det vil sige, at du med en af disse uddannelser kan søge om autorisation hos foreningen og dermed har et bevis på, at du har gennemført en bevis af høj faglig kvalitet. 

Erfarne undervisere og gæsteforelæsere

Undervisningen på uddannelserne varetages af erfarne klinikere og forskere inden for det psykologiske og sexologiske felt, og du vil møde gæsteforelæsere fra hele Europa.

Om Sexologisk Institut

Sexologisk Institut er etableret for at styrke sexologien som fag ved at tilbyde specialiseret behandling og udbyde kurser, uddannelser og supervision til fagfolk. Bag Sexologisk Institut står cand. psych., psykoterapeut og specialist i klinisk sexologi, Inger Bugge og Phillip Keudel, speciallæge i obstetrik og gynækologi med tysk doktorgrad i forskning. 

Læs mere her: Om Sexologisk Institut

Følg os på Facebook: