Teori og metode

Teori og metode på Sexologisk Institut

På Sexologisk Institut anvender vi den affektfokuserede sexologiske behandlingsmetode.

Hvad er affektfokuseret sexologisk behandling?

Affektfokuseret sexologisk behandling er en nyudviklet metode, som er væsentligt anderledes end den klassiske sexterapi.

I affektfokuseret sexologisk behandling er relationen i fokus, uanset om der er tale om et generelt samlivsproblem eller et seksuelt problem.

Forskellen på klassisk sexterapi og affektfokuseret sexologisk behandling

Hvis et par henvender sig til en behandler med et seksuelt problem, vil der i klassisk sexterapi være fokus på dette. Man ser ikke nærmere på selve årsagen til problemet. 

I forhold til behandlingen betyder dette, at parret skal lave forskellige hjemmeøvelser mellem samtalerne. Formålet er, at parret skal ændre adfærd, hvilket kan medføre, at det seksuelle problem bliver mindre. 

Men det er ofte kun midlertidigt. Hvis der ikke er bliver taget hånd om den bagvedliggende årsag til problemet, vil det blusse op igen.

Det skyldes, at det ofte er i selve relationen mellem partnerne, at problemet ligger. 

I affektfokuseret sexologisk behandling er det netop relationen, som er i centrum i behandlingsforløbet. 

Fordelen ved affektfokuseret sexologisk behandling

Seksuelle problemer vil, uanset om de har en fysisk eller en psykologisk årsag vække følelser i ens partner eller en selv.

Disse følelser kan være konfliktfyldte og medføre angst og forsvarsmekanismer – hvilket blokerer muligheden for, at parret kan løse deres samlivsproblemer i fællesskab. 

Derfor handler det for behandleren om at:

  • Afklare, at der ikke ligger en fysiologisk forklaring bag seksuelle vanskeligheder
  • Hjælpe parret med at identificere deres forsvarsmekanismer og se konsekvenserne af dem
  • Understøtte en konstruktiv dialog om parrets bagvedliggende problemer og konflikter

Fordelen ved affektfokuseret sexologisk behandling er netop, at der bliver grebet fat i den egentlige årsag til samlivsproblemerne og de seksuelle vanskeligheder. Dermed er der langt større chance for, at parret formår at løse dem og ikke oplever, at problemerne blusser op igen. 

Mere information

Vil du have mere information om affektfokuseret sexologisk behandling, er du velkommen til at kontakte os. 

Affektfokuseret sexologisk behandling er en ny banebrydende metode inden for det sexologiske felt

Se også:

Parterapi

Er I et par med samlivsproblemer, tilbyder vi affektfokuseret par- og sexterapi. 

Læs mere her: Behandling på Sexologisk Institut

Se også:

Affektfokuseret Par- og Sexterapi

Affektfokuseret Par- og Sexterapi er en 4-årig godkendt psykoterapeutuddannelse, som kombinerer parterapi og sexologi - en perfekt kombination, hvis du ønsker at arbejde nuanceret med par og samlivsproblemer. Næste studiestart er september 2019. 

Sexologisk counselling

Sexologisk counselling er en sexologisk uddannelse, som kvalificerer dig til at arbejde med rådgivning i forbindelse med seksuelle problemer og fremme af seksuel sundhed. Uddannelsen består af 14 moduler, som vi løbende udbyder.

Begge uddannelser udbydes af Parterapeutisk Institut