Forskning i affektfokuseret klinisk sexologi

Affektfokuseret par- og sexterapi er nyudviklet metode, som er væsentligt anderledes end den klassiske sexterapi.

I klassisk sexterapi er der fokus på selve den seksuelle vanskelighed, og behandlingen tager afsæt i, at parret ændrer deres adfærd. 

I affektfokuseret par- og sexterapi er relationen i fokus, uanset om der er tale om et parproblem eller et seksuelt problem. Parret opnår indsigt i sig selv og partneren, og ved hjælp af denne indsigt vil parret være i stand til at løse deres problemer i fællesskab. 

På Sexologisk Institut forsker vi i metoden for løbende at udvikle den og skabe evidens til brug for undervisning og videre teoriudvikling. 

Sådan foregår vores forskning

Forskningen i affektfokuseret klinisk sexologi tager udgangspunkt i behandling af par med sexologiske vanskeligheder og samlivsproblemer. 

Første samtale varer tre timer med en pause undervejs. Efterfølgende samtaler er af 1 ½ times varighed.

Alle samtaler videooptages. Optagelserne anvendes til metodeudvikling og undervisning. Ligeledes vil der blive foretaget evalueringer af behandlingsforløbene og interviews med klienterne. 

Videooptagelser, evalueringer og interviews behandles selvfølgelig fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen og etiske retningslinjer. 

Behandlere og forskningsansvarlige

Behandlingen varetages af instituttets indehavere speciallæge i gynækologi og obstetrik med en tysk doktorgrad i forskning Phillip Keudel og cand.psych., psykoterapeut og specialist i klinisk sexologi (NACS) Inger Bugge, som begge har sexologisk og psykoterapeutisk efteruddannelse.

Derudover har de begge omfattende erfaring fra klinisk praksis. 

Mere information

Har du spørgsmål til Sexologisk Institut, vores behandling, kurser og forskning, er du velkommen til at kontakte os.

Har I problemer i parforholdet, er parterapi på Sexologisk Institut måske løsningen

Har I brug for parterapi?

Vores forskning tager udgangspunkt i parterapi med klienter. Har I samlivsproblemer og seksuelle vanskeligheder, kan vi derfor tilbyde jer behandling på Sexologisk Institut. I skal blot være indstillet på, at  vores samtaler danner grundlag for vores forskning. Det foregår naturligvis under fuld fortrolighed og i anonymiseret form. Læs mere her: Behandling på Sexologisk Institut

Om Sexologisk Institut

Sexologisk Institut er etableret for at styrke sexologien som fag ved at tilbyde specialiseret behandling og udbyde kurser samt supervision til fagfolk. Bag Sexologisk Institut står cand. psych., psykoterapeut og specialist i klinisk sexologi, Inger Bugge og Phillip Keudel, speciallæge i obstetrik og gynækologi med tysk doktorgrad i forskning. 

Læs mere her: Om Sexologisk Institut