Behandling

Sexologisk behandling og parterapi

På Sexologisk Institut tilbyder vi specialiseret sexologisk behandling og parterapi til par, der ønsker hjælp til løsning af seksuelle vanskeligheder og samlivsproblemer.

Affektfokuseret par- og Sexterapi

Affektfokuseret par- og sexterapi skiller sig ud fra traditionel sexologisk behandling ved at have jeres relation som omdrejningspunkt, uanset om I har et parproblem eller et sexologisk problem.

I opnår dermed indsigt i både jer selv som individer og i jeres partner. Det vil hjælpe jer til at læse jeres problemer i fællesskab.

Specialiseret behandling på Sexologisk Institut

Behandlingen strækker sig over to dage. Første dag indeholder en fælles samtale på tre timer med jer begge til stede. Vi holder en kort pause midtvejs. Anden dag indeholder en individuel samtale til jer begge, samt en samtale hvor i begge er tilstede, og denne samtale er også af tre timers varighed.

Behandlere

I vil møde speciallæge i gynækologi og obstetrik med en tysk doktorgrad i forskning Phillip Keudel og cand. psych., psykoterapeut og specialist i klinisk sexologi (NACS) Inger Bugge. 

Phillip Keudel og Inger Bugge er indehavere af instituttet og har begge sexologisk og psykoterapeutisk efteruddannelse. Derudover har de begge omfattende erfaring fra klinisk praksis.

Behandling som del af forskning

Sexologisk Institut er etableret for at udvikle og udbrede anvendelsen af den affektfokuserede sexologiske behandlingsmetode.

Som led i vores arbejde igangsætter vi forskningsprojekter, som er med til at understøtte vores formål. Behandling af par med samlivsproblemer og seksuelle vanskeligheder er en del af dette. 

Det betyder, at I som par i behandling på Sexologisk Institut skal være indforståede med, at vores samtaler bliver optaget på video. Videoptagelserne bliver anvendt til metodeudvikling og undervisning. De bliver selvfølgelig behandlet fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen og etiske principper.


Om Inger Bugge

Inger Bugge er cand. psych. med autorisation, psykoterapeut og specialist i klinisk sexologi ved NACS (Nordic Association of Clinical Sexology) samt certificeret som Psycho-Sexologist af EFS og ESSM (European Federation of Sexology og European Society for Sexual Medicine).

Det vil sige, at Inger Bugge har omfattende viden om både psykologi og klinisk sexologi. Dermed har hun også viden om samspillet mellem psykologiske, relationelle og biosociale faktorer og sammenhængen mellem følelsesmæssige konflikter og seksuelle problemer.

Inger Bugge har flere års erfaring fra egen praksis i Sorø, hvor hun har behandlet både par og enkeltindivider for deres psykologiske og seksuelle vanskeligheder.


Om Phillip Keudel

Phillip Keudel er speciallæge i gynækologi og obstetrik med en tysk doktorgrad i forskning.

Ud over at være behandler og lægefaglig direktør på Sexologisk Institut, er han lægefaglig ansvarlig for klinisk sexologisk ambulatorium ved Sygehus Sønderjylland.

Phillip Keudel arbejder både psykoterapeutisk og somatisk medicinsk med sine patienter og klienter. Det betyder, at han har fokus på at afklare, om et seksuelt problem er somatisk – altså fysisk – betinget og kan afhjælpes medicinsk, eller om problemet skyldes en ikke-erkendt følelsesmæssig konflikt.


Mere information

Har I spørgsmål til behandlingen på Sexologisk Institut, er I velkomne til at kontakte os.

Har I problemer i parforholdet, er parterapi på Sexologisk Institut måske løsningen

Metode

I affektfokuseret par- og sexterapi tager vi udgangspunkt i jeres indbyrdes relation, uanset om I har et generelt samlivsproblem eller et seksuelt problem.

Pris

To dages intensiv parbehandling: 9.500 kr.

Bestil tid

Vil I gerne have en tid, er I velkomne til at kontakte os på mail info@sexologiskinstitut.dk. Jeres henvendelse bliver naturligvis behandlet fortroligt.

Om Sexologisk Institut

Sexologisk Institut er etableret for at styrke sexologien som fag ved at tilbyde specialiseret behandling og udbyde kurser samt supervision til fagfolk. Bag Sexologisk Institut står cand. psych., psykoterapeut og specialist i klinisk sexologi, Inger Bugge og Phillip Keudel, speciallæge i obstetrik og gynækologi med tysk doktorgrad i forskning. 

Læs mere her: Om Sexologisk Institut