Sexologisk counselling og psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sextereapi overholder de krav, som Nordic Association for Clinical Sexology stiller til sexologiske uddannelser. 

Det betyder, at du med en sexologisk uddannelse fra Sexologisk Institut har mulighed for at søge om autorisation som specialist. En autorisation fra NACS er en anerkendelse af, at du har gennemført en uddannelse af høj faglig kvalitet.

Følg os på Facebook

Sexologisk-institut.jpg (1)

Banebrydende sexologisk og parterapeutisk behandlingsmetode

På Sexologisk Institut arbejder vi på at styrke sexologien som fag ved at:

  • Tilbyde specialiseret, affektfokuseret behandling inden for parterapi og seksuelle vanskeligheder
  • Forske i relevante emner inden for parterapi og sexologi
  • Udbyde uddannelser i affektfokuseret sexologisk behandling og affektfokuseret par- og sexterapi
  • Afholde kurser og workshops
  • Tilbyde supervision til fagfolk, der arbejder med affektfokuseret sexologisk behandling, eller som ønsker at gøre det

Grundlæggende for alt vores arbejde er den affektfokuserede behandlingsmetode, som inddrager teori og metoder fra affektfokuseret dynamisk terapi. Det er effektivt, når man arbejder med par med seksuelle og relationelle problemer. 

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte os.